Laboratorium

Slide background
Slide background
Slide background

FREMO’s energilaboratorium inneholder 12 flammerør og fyrkjeler med kapasitetsområder fra 10 til 3000 kW.
Laboratoriet har forsyningssystemer for fyringsoljekvaliteter, tungolje og gass.

Laboratoriet ble tatt i bruk i 2000 og disponerer et gulvareal på i overkant av 200 m2.
Anlegget er i sin helhet bygget etter EN-normen.

Studier av flammegeometri og forbrenningsparametre er en vesentlig del av de pågående prosjekter ved laboratoriet.
Ny teknologi er tatt i bruk for å forenkle behandlingen av innhentede måledata.