GU55_1000_1000
GUMULTIBRENNER

GU – Multibrennere (32 – 200 kW)

Produktbeskrivelse

En miljøvennlig og prisgunstig universal oljebrenner for planteolje, animalske oljer og mineraloljer. Disse oljekvaliteter kan benyttes uten ombygging av brenneren. Dette muliiggjøres ved bruk av trykkluftforstøvning. En liten oljepumpe transporterer oljen inn i en mindre tank påmontert brenneren. For å oppnå riktig nivå i tanken er denne utrustet med flottør og nivåkontroll. Tanken har også et varmeelement som forvarmer oljen. En stillbar termostat sørger for rett temperatur på oljen, f.eks. 140°C for planteolje eller 100°C for mineraloljekvaliteter. Brenneren er tilkoplet et eksternt trykkluftsystem, en kompressor. Trykkluften strømmer gjennom en trykkluftsforstøvningsdyse og deretter suges oljen fra tanken på brenneren fram til dysen hvor forstøvning av oljen og innblanding av luft foregår. Avhengig av hvilken brennerstørrelse som velges, leveres brennerne med både 1, 2 eller 3 dyser. Forbrenningsluften integreres med trykkluften som primærluft og luft fra brennerens vifte som sekundærluft. Den særdeles fint forstøvede oljetåken blandes ved hjelp av flammeskiven for en optimal forbrenning. Sekundærluften fra brennerens vifte blir manuelt innregulert.

Tekniske Data:

GU20Oljemengde: 2,7 kg/h
Primærluft: 4 m3/h
Trykklufttilknytning: 0,4 – 0,8 bar
Kapasitet fyringsolje: 32 kW.
Viftemotor: 90W
Varmeelement: 1100W
Strømtilførsel: 50 Hz / 220-240V
Brennerrør: ø90 mm
Hullkrets: ø125 -160 mm
GU55Oljemengde: 4,3 kg/h
Primærluft: 6 m3/h
Trykklufttilknytning: 0,4 – 0,8 bar
Kapasitet fyringsolje: 51 kW.
Viftemotor: 180W
Varmeelement: 1100W
Strømtilførsel: 50 Hz / 220-240V
Brennerrør: ø104 mm
Hullkrets: ø150 -195 mm
GU100Oljemengde: 8,6 kg/h
Primærluft: 11,5 m3/h
Trykklufttilknytning: 0,5 – 0,8 bar
Kapasitet fyringsolje: 102 kW.
Viftemotor: 180W
Varmeelement: 1100W
Strømtilførsel: 50 Hz / 220-240V
Brennerrør: ø104 mm
Hullkrets: ø150 -195 mm
GU200Oljemengde: 16,5 kg/h
Primærluft: 25 m3/h
Trykklufttilknytning: 0,4 – 0,8 bar
Kapasitet fyringsolje: 200 kW.
Viftemotor: 250W
Varmeelement: 1100W
Strømtilførsel: 50 Hz / 220-240V
Brennerrør: ø104/146 mm
Hullkrets: ø150 -195 mm