sol2
sun2tegning

Solvarme-pakke med 2. stk solfangere

Produktbeskrivelse

Med våre solenergisystemer kan man velge mellom to pakker bestående av 2 eller 4 solfangere. Alternativt kan vi sette sammen løsninger etter kundens ønsker. Dette utstyret tåler selvfølgelig norske vinterforhold.

Anleggene er enkle å regulere. Velg mellom 11 forskjellige ferdige programmer. Reguleringen styrer anlegget slik at varme tilføres akkumulatortanken (pumpen starter) når temperaturen er høy nok i solfangerne. Pumpen som sørger for varmeoverføringen, stopper igjen når vannet i akkumulatortanken har nådd ønsket temperatur. Reguleringen kan også styre tilleggsvarme. Anleggene styrer seg selv og sørger alltid for at maksimum solenergi fanges opp.

Få støtte fra ENOVA!

Ved installering av solpaneler gis det støtte fra ENOVA. Støtten kan være 25% av dokumentert total-kostnad. Dette inkluderer MVA. Man har rett til å få tilbake maksimalt kr. 10 000,00 for et solfanger- anlegg, pluss kr. 200,00 pr. m2 solfanger begrenset oppad til 25 m2.

Les mer på http://www.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/solfanger/911/0/

 

Standard komponenter:

-2 eller 4 stk. solfangere, 2 x 1 meter

–  Pumpeenhet, komplett med:

1 stk. sirkulasjonspumpe
1 stk. gjennomstrømningsmåler
1 stk. kuleventil m/termometer, turvann
1 stk. kuleventil m/termometer, returvann
1 stk. tappeventil, returvann
1 stk. manometer, 6 bar
1 stk. sikkerhetsventil, 6 bar
1 stk. T-kryss for 22 mm kobberrør
2 stk. tilknytninger for taknedløp

– Kontrollenhet
– Blandeventil, forbruksvann
– Shuntventil, 3-veis, oppvarming
– Glykol, 20 liter
– Akkumulatortank, 400 liter
– Ekspansjonskar, 24 liter
– komplett montasjesett for tak inkl. isolerte rør